Zalety gazu ziemnego LNG

Img 01

Gaz ziemny to obecnie najbardziej komfortowy nośnik energii. Jest ekologiczny, ekonomiczny i uniwersalny.

Stosowanie LNG jest bardzo wygodne dla użytkownika. Nie potrzeba do tego gazociągów, których budowa wiąże się z ogromnymi kosztami, a ponadto – nie wszędzie jest możliwa.

Gaz magazynuje się w dogodnie umiejscowionych stacjach regazyfikacji, a do transportu służą cysterny kriogeniczne.

LNG, jako uniwersalne paliwo, wykorzystuje się do realizacji wielu procesów technologicznych, m.in. do produkcji ciepła technologicznego, pary produkcyjnej, skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Spalanie gazu ziemnego, w porównaniu do innych nośników energii (np. węgla czy ciężkich olejów opałowych) nie emituje tylu szkodliwych dla środowiska substancji.

Jest więcej korzyści związanych ze stosowaniem gazu ziemnego LNG. Najważniejsze z nich to:

  • Ekonomiczna alternatywa dla problematycznych lokalizacji. LNG to rozwiązane dedykowane odbiorcom (gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, miastom i gminom), w których przypadku podłączenie do innego systemu sieci gazowych jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.
  • Możliwość zastosowania jako rozwiązania tymczasowego lub awaryjnego. LNG może być dostarczane do odbiorców jeszcze przed wybudowaniem gazociągu i podłączeniem do sieci oraz służyć jako zapasowy nośnik energii.
  • Uniwersalne i o stałych parametrach źródło energii na terenach niezgazyfikowanych. Rozwiązanie polecane dużym zakładom produkcyjnym, ale również klientom indywidualnym.
  • Precyzja dozowania paliwa.
  • Brak zanieczyszczeń. Podczas procesu spalania LNG, na filtrach palników nie osadzają się zanieczyszczenia.
  • Skraplanie gazu prowadzi do zmniejszenia jego objętości, co generuje znacznie mniejsze koszty podczas przewożenia dużych ilości LNG na długich trasach oraz umożliwia efektywny proces magazynowania LNG.

Zobacz też