Własności gazu ziemnego LNG

Img 01

Główną zaletą gazu ziemnego w postaci ciekłej jest to, że w trakcie procesu produkcji został oczyszczony z dwutlenku węgla, azotu, węglowodorów ciężkich oraz wilgoci.

W efekcie gaz ten zawiera około 95 % metanu.

Inne właściwości:


  • masa cząsteczkowa 16
  • gęstość od 410 kg/m³ do 520 kg/m³
  • temperatura od -169°C do -130°C
  • ciepło spalania 39,26MJ/m³
  • temperatura samozapłonu 537°C
  • ilość gazu otrzymana w wyniku całkowitej regazyfikacji 1000 kg to 1338,4 Nm³
  • wartość opałowa 35,40 MJ/m³

Ciecz tę określa się jako bezbarwną i bezzapachową. Warto podkreślić, że gaz ziemny skroplony jest nietoksyczny. Taka postać gazu ziemnego jest przy tym bardzo wydajna, ponieważ skroplony gaz ma 600 razy mniejszą objętość w porównaniu ze stanem naturalnym: z 1 m³ LNG otrzymujemy około 600 m³ gazu. Ta właściwość zwiększa wydajność i obniża koszty transportu oraz magazynowania.

Zobacz też