Właściwości ekologiczne gazu ziemnego

Img 01

Skroplona postać gazu ziemnego staje się coraz popularniejsza ze względu na swoje właściwości ekologiczne.

Spalaniu LNG towarzyszy bowiem wydzielanie znacząco mniejszej ilości zanieczyszczeń niż w przypadku innych węglowodorów.

W świetle kolejnych unijnych dyrektyw zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska, gaz ten będzie coraz częściej wykorzystywany również w transporcie.

Na ekologiczność LNG wpływa proces jego powstawania. Podczas skraplania gazu ziemnego oczyszcza się go z dwutlenku węgla, azotu, rtęci, węglowodorów ciężkich, i wilgoci. Ma to miejsce w trakcie procesów absorpcji, adsorpcji i schładzania. „Gotowy” gaz LNG zawiera wysoką zawartość metanu w paliwie – ok. 95%.

Skroplony gaz ziemny przechowywany jest w zbiornikach kriogenicznych. W razie jego wycieku nie dochodzi do skażenia środowiska, w przeciwieństwie do innych paliw. Dotyczy to zarówno wody, gleby, atmosfery. LNG w kontakcie z powietrzem odparowuje. Przechowywanie i transport LNG w specjalnie zaprojektowanych zbiornikach kriogenicznych powoduje, że takie sytuacje standardowo się nie zdarzają.

Zobacz też