Para technologiczna i gaz LNG

Img 01

Skroplony gaz ziemny (LNG) wykorzystuje się w produkcji pary technologicznej.

Przedsiębiorstwa stosują ją w wariancie pośrednim i bezpośrednim, m.in. do ogrzewania, pasteryzacji, sterylizacji oraz napędzania turbin.

Wyróżnia się kilka rodzajów pary technologicznej – mokrą, nasyconą, przegrzaną.

W zależności od tego, jaki rodzaj procesu technologicznego zostanie wybrany, stosuje się zróżnicowane urządzenia. Wytwarzanie pary technologicznej może być oparte m.in. o układy kogeneracyjne z kotłem odzysknicowym celem równoczesnego wytwarzania taniej energii elektrycznej.

Pozyskiwanie pary technologicznej przy wykorzystaniu w tym celu ekologicznego nośnika energii, odpowiedni dobór urządzeń służących do jej wytwarzania, a także precyzyjne skalkulowanie potrzeb paliwowych przedsiębiorstwa, może mieć wiele pozytywnych korzyści.

Najważniejszym czynnikiem przed rozpoczęciem optymalizowania procesu wytwarzania pary technologicznej jest opracowanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa, w tym entalpii oraz energii w kondensacie.

Rozwiązania energetyczne projektowane przez specjalistów DUON gwarantują parę o parametrach niezbędnych dla odbiorników. Dzięki takim rozwiązaniom minimalizuje się straty podczas przesyłania pary lub podczas redukcji ciśnień.

Zobacz też