Potencjał LNG

Potencjał LNG

"LNG plus" to oferta DUON w zakresie sprzedaży LNG dla firm wraz z rozwiązaniami sprawniejszego wykorzystania jego potencjału.

Grupa Kapitałowa DUON to gwarancja dostawy gazu ziemnego wraz z oszczędnościami.

Oferujemy:


  • Dostawę paliwa: gazu ziemnego skroplonego i sieciowego
  • Zagospodarowanie/odzysk energii z wykorzystaniem technologii do zastosowań w wielu branżach
  • Zwiększenie efektywności energetycznej – obniżenie zapotrzebowania na energię do wytworzenia tej samej ilości energii użytecznej w cieple (woda, para), chłodzie lub energii elektrycznej
  • Uzyskanie niższych kosztów energii lub zmniejszenie wydatków na jej zakup
  • Osiągniecie akceptowanej stopy zwrotu z nakładów inwestycyjnych
  • Pewność opłacalności w zakresie rozwiązań LNG dla firm
  • Redukcję emisji CO2
  • Uwzględnienie możliwości odciążenia Klienta z wydatków na infrastrukturę

Zobacz też