Gaz LNG jako paliwo silnikowe

Img 01

Skroplony gaz ziemny (LNG) wykorzystywany jest do celów transportowych.

Na całym świecie LNG stosowane jest do napędu silników w zajezdniach autobusowych, pojazdach MPO, firmach spedycyjnych i transportowych.

Są dwa sposoby wykorzystania gazu skroplonego do zasilania transportu. Niektóre pojazdy przystosowano do bezpośredniego tankowania "zimnego" LNG (ok. -160°C). Dla innych "zimny" LNG trzeba wcześniej podgrzać do temp. ok. -130°C w zbiorniku magazynowym lub dodatkowym urządzeniu. Tak powstały "ciepły" LNG trafia do pojazdu. Jedno i drugie rozwiązanie pozwala zmagazynować większą ilość paliwa.

LNG to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie napędzania silników. Przy jego spalaniu do atmosfery redukuje się emisję CO2 o 25%. Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego powoduje także mniejsze wibracje i znacznie cichszą pracę silnika.

Zobacz też