Lider sprzedaży LNG w Polsce

Lider sprzedaży LNG w Polsce

Grupa Kapitałowa DUON jest pierwszym sprzedawcą LNG na polskim rynku. Już w 2002 roku uruchomiła pierwszą w Polsce instalację LNG.

Poprzez własne sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji realizuje dostawy gazu ziemnego sieciowego i skroplonego. 65% udziału w sprzedaży małotonażowego polskiego LNG pozwala Grupie zajmować w kraju pozycję lidera, wyspecjalizowanego i doświadczonego również w obszarze transportu LNG.

Realizuje go specjalistyczna spółka transportowa należąca do Grupy Kapitałowej DUON.

DUON pozyskuje gaz ziemny z krajowych oraz zagranicznych (wschodnich i zachodnich) źródeł.

Obecnie własnością Grupy jest ponad 460 kilometrów gazociągów połączonych z krajowym systemem gazowym oraz wiele instalacji LNG – stacji regazyfikacji na terenie całego kraju.

Grupa DUON niezależnie zaopatruje się w gaz ziemny sieciowy na terenie naszego kraju oraz ma zarezerwowane moce na interkonektorach, dzięki którym możliwy jest import kilkudziesięciu milionów metrów sześciennych gazu dla Klientów Grupy Kapitałowej DUON. Ponadto DUON pozostaje aktywnym uczestnikiem podczas zakupów i sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej na polskiej, jak również na zagranicznych giełdach towarowych.

W obszarze polskiego LNG Grupa Kapitałowa DUON niezmiennie pozostaje liderem zaopatrzenia Klientów w ten cenny nośnik energii.

Zobacz też