Kogeneracja

Img 01

Proces technologiczny (tzw. skojarzenie), podczas którego ma miejsce jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, jest nazywany kogeneracją.

Kogeneracja dzięki mniejszemu zużyciu paliwa jest procesem generującym oszczędności, a przy tym rozwiązaniem przyjaznym środowisku naturalnemu, w porównaniu z metodami wytwarzania ciepła w tradycyjnych elektrowniach czy ciepłowniach.

Warto zastanowić się nad wdrożeniem kogeneracji, jeśli konieczne jest jednoczesne zaopatrywanie się w ciepło oraz energię elektryczną i zapotrzebowanie to przekracza 6 tys. godzin w skali dwunastu miesięcy. Wpływ na zastosowanie kogeneracji będą miały również przepisy prawa.

Do najważniejszych korzyści związanych ze stosowaniem kogeneracji można zaliczyć:


  • zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, co przełoży się na poprawę ekonomiki produkcji;
  • fakt, że może pełnić rolę alternatywnego źródła zasilania;
  • umożliwienie przedsiębiorstwom produkcji taniej energii elektrycznej i cieplnej, czyli uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców;
  • redukcję emisji, w tym CO2.

Zobacz też