Działanie instalacji LNG

Img 01

Najefektywniejszym sposobem dostarczenia LNG jest wykorzystanie cystern kriogenicznych.

Jednym transportem tego rodzaju DUON może dostarczyć jednorazowo aż 24 tys. normalnych m³ gazu ziemnego.

Aby zatankować zbiornik magazynowy, trzeba wytworzyć różnicę ciśnień między nim a cysterną, w której przewożono skroplony gaz ziemny. Możliwe jest również wykorzystanie pompy kriogenicznej.

Warunki optymalne do przechowywania LNG w zbiorniku magazynowym to temperatura pomiędzy -163°C a -140°C i ciśnienie robocze 4-5 bar. Pobieranie gazu ze zbiornika przez odbiorcę następuje poprzez wypychanie (pod wpływem ciśnienia w poduszce gazowej) ciekłego metanu do parownic atmosferycznych przez rurociąg technologiczny fazy ciekłej.

Parownice z kolei pobierają ciepło z otoczenia zewnętrznego, ich ilość i wielkość zależy od wymaganej wydajności instalacji w poborze szczytowym. Różnica temperatur pomiędzy otoczeniem a przepływającym w parownicy metanem zmienia jego stan skupienia na fazę gazową. Tak powstały gaz przepływa rurociągiem do stacji gazowej, w której przygotowuje się go (przez m.in. dalsze podgrzewanie, redukcję ciśnienia i nawanianie) dla odbiorców – zakładów produkcyjnych, gospodarstw domowych, czy samorządów.

Zobacz też