Czym jest gaz ziemny LNG

Img 01

Liquefied Natural Gas (w skrócie LNG) jest gazem ziemnym przyjmującym postać ciekłą.

Pierwszym etapem prac prowadzących do uzyskania ww. paliwa płynnego jest jego wydobycie ze złóż gazu ziemnego.

Następnie gaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń, m.in. rtęci, azotu, dwutlenku węgla, ciężkich węglowodorów oraz wilgoci.

W wyniku procesów absorbcji, adsorpcji oraz schładzania otrzymuje się skroplony gaz – LNG. Jego temperatura wynosi ok. 163°C poniżej zera.

W wyniku ww. procesów objętość LNG jest ok. 600 razy mniejsza w porównaniu ze stanem wyjściowym. Oznacza to, że z 1 m3 gazu LNG otrzymujemy 600 normalnych metrów sześciennych gazu. Tego rodzaju właściwości skroplonego gazu mają ogromne znaczenie ekonomiczne – zmniejszenie kosztów transportu w zbiornikach kriogenicznych (m.in. drogą morską lub cysternami samochodowymi) i wydatków ponoszonych na jego magazynowanie w stacjach regazyfikacji.

Skroplony gaz może być wykorzystywany do:


  • pozyskiwania ciepła technologicznego;
  • wytwarzania energii w kogeneracji;
  • celów grzewczych;
  • realizowania procesów technologicznych.

Wysokometanowy skroplony gaz ziemny (LNG) jako ekologiczne paliwo będące optymalnym nośnikiem energii niezbędnej do wytwarzania ciepła lub pary produkcyjnej, stanowi idealne rozwiązanie dla odbiorców, którzy cenią innowacyjne rozwiązania energetyczne i mają zlokalizowane zakłady produkcyjne w miejscowościach oddalonych od standardowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

LNG jest stosowane przez odbiorców działających m.in. w branży energetycznej, paliwowej, budowlanej, drogowej oraz spożywczej.

Zobacz też