Ciepło technologiczne

Img 01

Energia cieplna, określana również jako ciepło technologiczne, jest dostarczana do odbiorników technologicznych.

W wyniku tego procesu technologicznego dociera do nich gorące powietrze i woda.

Ciepło technologiczne w głównej mierze jest wykorzystywane w przemyśle.

Znajduje zastosowanie:


  • jako rodzaj energii służący ogrzaniu wielkometrażowych powierzchni produkcyjnych;
  • podczas wypalania wyrobów ceramicznych;
  • podczas stosowania specjalistycznego ogrzewania, które jest niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin;
  • przy topieniu skał mineralnych i szkła;
  • w wędzeniu, wypiekaniu, gotowaniu produktów spożywczych oraz w suszeniu płodów rolnych, a także piasku czy cementu.

Przy prowadzeniu obliczeń energii niezbędnej dla danego procesu technologicznego, można zminimalizować zużycie paliwa, a także zależnie od przepisów prawnych:


  • ograniczyć wydatki ponoszone na tzw. opłaty środowiskowe;

  • ponadto:

  • zmniejszyć nakłady finansowe związane z modernizacją lub budową kotłowni, zmniejszyć koszty magazynowania;
  • doprowadzić do optymalizacji zatrudnienia podczas wytwarzania energii;
  • zmaksymalizować przychody czy zwiększyć oszczędności związane z własnym core businessem.

Zobacz też